Πρόσκληση των μετόχων της «Ευάγγελος Δερματάκης ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της «Ευάγγελος Δερματάκης – Τουριστικές Επιχειρήσεις Camping & Εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων  ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2018.

Αναλυτικά δείτε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ