Προσφορές

Σε πολύτεκνες οικογένειες (3+ παιδιά) δεν χρεώνουμε το 1 παιδί.

Στα γκρουπ άνω των 50 ατόμων κανονίζουμε μια έκπτωση. Γίνονται δεκτά για ήρεμα διαστήματα δηλαδή πριν τις 15 Ιουλίου και μετά τις 28 Αυγούστου.